STOKHOLMAS LATVIEŠU KORIS

“Stokholmas latviešu koris” jau vairāk nekā 70 gadus pulcina vienkopus dziedātājus, tiekoties iknedēļas meģinājumos pirmdienās, plkst. 18.00-20.00 somu baznīcā Stokholmas vecpilsētā. Korī aktīvi darbojas ap 60 cilvēku, notiek iknedēļas mēģinājumi un koncerti dažādos latviešu kopienas un baltiešu sarīkojumos Zviedrijā.

Kopš 2016. gada janvāra kora mākslinieciskā vadītāja ir Sandra Leja Bojsten, sadarbībā ar kormeistaru Kristeru Vikmarku (Christer Wikmark) un pērn arī konsultējošo viesdiriģentu no Latvijas Aivi Greteru. 

Koris sirsnīgi pateicas savai līdzšinējai diriģentei un mākslinieciskajai vadītājai Gaidai Rullei, kas vadīja un veidoja kori, uzturot un bagātinot latviešu un trimdas kormūzikas tradīciju, 23 gadu garumā! 

Plašāka informācija par dalību korī un kora darbību, sazinoties ar kora valdes priekšsēdi Ingrīdu Leimani, e-pasts Stokholmas.latviesu.koris@gmail.com .
 

  
"Stokholmas latviešu koris" pirms XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiena Rīgā, 2013. gada 7. jūlijā.

Foto no Raita Freimaņa personīgā arhīva. 

Kora vēsture

1944. gadā trimdā Zviedrijā ieradās Teodors Reiters. 1945. gadā viņš dibināja Stokholmas kori ar nosaukumu “Reitera Koris”. Kopš tā laika kora darbība ir turpinājusies bez pārtraukuma jau teju 70 gadus. Koris ir piedalījies visos Eiropas latviešu dziesmu svētkos – Hamburgā, Hanoverā, Ķelnē, Londonā, Visbijā, Līdsā, Minsterē, Helsingborgā. Atsevišķi kora dziedātāji ir piedalījušies arī dziesmu svētkos Amerikā un Kanādā. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas koris ar neaizmirstamu sajūsmu piedalījās Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos Rīgā 1990. gadā, kā arī turpmākajos Dziesmu svētkos.


2012. gada oktobrī Stokholmā, atzīmējot Lūcijas Garūtas 110 gadi un Andreja Eglīša 100. gadi, Stokholmas Latviešu koris iestudēja un atskaņoja kantāti “Dievs, Tava zeme deg!”. 2013. gada vasarā koris piedalījās XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā, savukārt pērn kora dalībnieki piedalījās XIV Latviešu dziesmu svētkos Hamiltonā, Kanādā. 2015. gada vasarā kora dalībnieki piedalījās Eiropas Latviešu kultūras svētkos Briselē un VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētkos Rīgā. Savukārt gada nogalē ar svinīgu sarīkojumu un koncertu Stokholmā tika atzīmēta kora nepārtrauktas darbības 70 gadu jubileja, kas apritēja 2014. gadā. 


Patlaban koris aktīvi gatavojas Latvijas simtgades atzīmēšanai un kantātes "Dievs, Tava Zeme deg!" atskaņojumam Stokholmā 2017. gada 25. martā kopā ar Latvijas universitātes absolventu kori "Jubilate", diriģents prof. Juris Kļaviņš, dalībai Eslingenes dziesmu svētkos Vācijā 2017. gada jūnijā, Ziemeļeiropas reģionālajiem kultūras svētkiem šā gada oktobrī Stokholmā un 2018. gada vispārējiem Dziesmu un deju svētkiem Rīgā.

Laika gaitā kori vadījuši diriģenti: Teodors Reiters, Leons Reiters, Arvīds Norītis, Andris Vītoliņš, Līga Puķīte, Gaida Rulle, Magdalēna Kalniņa.

Kora valdes sastāvs 2017. gadā (ievēlēti 2017. gada 30. janvāra pilnsapulcē)

Valdes priekšsēde – Ingrīda Leimane
Mākslinieciskā vadītāja – Sandra Leja Bojsten
Biedrzine un kora pārstāve ZLA – Rita Di Biaggio
Kasiere – Vija Kalniņa Skogum
Sekretāre – Inta Meiere
Valdes locekle - Inga Strante 

Revidenti - Mārcis Štāls un Andris Rozenbachs.


Saziņa ar kori e-pastā Stokholmas.latviesu.koris@gmail.com 


Stokholmas latviešu kora 70 gadu jubilejai veltīts video stāsts ar vēsturiskiem fotoattēliem un Teodora Reitera kora ierakstiem Intas Meieres sakārtojumā, pirmatskaņots kora 70. jubilejas pasākumā Alvīkas kultūras namā, Stokholmā 2015. gada 10. oktobrī.  

2014. gada Pavasara koncerts, Somu baznīcā, Stokholmā2014. gada 30. martā, sadarbībā ar viesdiriģentiem Liliju Zobens (Lielbritānija) un Jāni Ozolu (Latvija). 


Stokholmas Latviešu koris – kantāte “Dievs, Tava zeme deg!” Gustav Vasa baznīcā, Stokholmā, 2012. gada 21. oktobrī.

Laikraksts “Latvietis” par kora 65 gadu darbības jubilejas koncertu un pasākumu Stokholmā, 2011. gada 12. martā.


Informācija atjaunota 23/2/2017Ziedo
Zviedrijas Latviešu Apvienībai

ZLA iesaka