Letternas Riksförbund I Sverige

Letternas Riksförbund i Sverige är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som har till syfte att knyta ihop letterna i Sverige, hjälpa bevara deras lettiska identitet, språk och kultur, samtidigt som utgöra en kanal genom vilken det är möjligt att ta aktiv del i debatten och påverka demokratisk utvecklingen i Lettland. 


Vi är en demokratiskt uppbyggd organisation som består av åtta avdelningar som täcker hela Sverige: Sydsverige, Göteborg, Örebro och Melansverige, Uppsala, Norra Sverige, samt tre avdelningar i Stockholm - Stockholms lettiska lördagsskola, Lettiska körren i Stockholm och Letternas förening i Stockholm.


Riksförbund i Sverige samarbetar med olika aktörer, etniska, statliga och enskilda organisationer i Sverige, Lettland och andra Europeiska länder. 

 

Kontakta oss

Letternas Riksförbund I Sverige

(Zviedrijas Latvieðu Apvienîba, ZLA) 
Wallingatan 34
111 24 Stockholm


e-post info@zla.se  

http//:www.ZLA.se 


Plus Giro konto: 250833-1 Letternas RiksförbundSe större kartaZiedo
Zviedrijas Latvieðu Apvienîbai