Stokholmas nodaļa (iepriekš Viduszviedrijas nodaļa Stokholmā)

apvieno Stokholmā un Melāra ielejā dzīvojošos latviešus. Tās mērķi ir:

 • Apvienot un aktivizēt visu paaudžu latviešus Viduszviedrijā, Stokholmā un tās apkārtnē.
 • Dot iespēju pulcēties un uzturēt interesi par latviešu kultūras un sabiedrības norisēm
 • Atbalstīt visus, kas vēlas darboties un attīstīt latviešu kopienas dzīvi Viduszviedrijā
 • Izplatīt svarīgāko informāciju ZLA mājas lapā un citos medijos


Biedrības valde atrodas Stokholmā, ievēlēta 2017. gadā 1. aprīļa pilnsapulcē, amatu sadalījums no 8. aprīļa valdes sēdes:

 • Gunta Neimane - valdes priekšsēde
 • Ginta Veidere - valdes priekšsēdes vietniece
 • Gints Dravnieks - kasieris
 • Andris Rozenbachs - biedrzinis
 • Kaspars Ozoliņš - biedrziņa palīgs
 • Baiba Lapiņa - valdes sekretāre
 • Inga Ronka - kultūras jautājumi. 
Saziņai ar ZLA Stokholmas nodaļu - rakstīt nodaļas Facebook lapā

ZLA Stokholmas nodaļas valde 2015. gadā - 1. rindā no kreisās Anita Dzilnava, Gunta Neimane, Sarmīte Būmane. 2. rindā no kreisās - Uldis Bērziņš, Ligita Veigurs un Gints Dravnieks. 


Biedrības organizētiem pasākumiem un sniegtajam atbalstam izmanto finansējumu no biedru naudām, Zviedrijas valsts pabalstiem un brīvprātīgiem ziedojumiem.

Biedra nauda


SEK 50 gadā, bērniem līdz 18 g. SEK 10. Lai kļūtu par biedru, aizpildiet ZLA biedra pieteikumu anketu, un iemaksājiet ikgadējo biedra naudu nodaļas bankas kontā (Plus giro 640218-4 Letternas Förening i Mellansverige), skaidri norādot biedru vārdus un uzvārdus.


Laipni gaidīti Zviedrijas Latviešu Apvienības Stokholmas nodaļā! 

Informācija atjaunota 10/4/2017 Ziedo
Zviedrijas Latviešu Apvienībai

Visas ziņas
ZLA iesaka