Dienvidzviedrijas Latviešu Biedrība

Zviedrija ir viena no valstīm, kurā latviešu skaits ir samērā liels, tomēr valsts dienviddaļā Skonē kopš pēckara gadiem bija saglabājusies tikai Lundas latviešu luterāņu draudze, kas joprojām tiekas dažas reizes gadā. 2006. gadā Malmē tika izveidots Zviedrijas-Dānijas latviešu koris, tomēr šīs organizācijas spēja ieinteresēt vien nelielu daļu vietējo latviešu.

2009. gada 7. martā Malmē tika nodibināta Dienvidzviedrijas latviešu biedrība, kuras mērķis ir vienot visdažādāko interešu un vecuma latviešus.

Par biedrības pirmo valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Mārtiņš Kālis, bet par pārējiem valdes locekļiem Juris Bērziņš, Elita Brente, Richards Čanka, Līga Kāle, Ivo Rūtens un Dzidra Vēveris-Åkeson.

Biedrība izveidota ar Stokholmā reģistrētās Zviedrijas Latviešu Apvienības (agrāk Latviešu palīdzības komitejas) atbalstu un ir ZLA reģionālā nodaļa Dienvidzviedrijā ar tiesībām pašai noteikt savu darbību un organizācijas uzbūvi.

Interese no šeit dzīvojošo latviešu puses ir par latviešu kino klubu, tautas deju kopu, literāro un teātra grupu, kori u.c. Jau šobrīd notiek ekskursijas, kopēji pikniki, sportošana un svētku svinēšana dažādās Dienvidzviedrijas vietās.


Valdes sastāvs 2016. gadā

Biedrības priekšsēdis Rihards Čanka
Sekretāre Kristīna Kopmane, kasieris Vilnis Brūveris; valdes locekļi Anna Ašmane, Līga Lagzdiņa.
Atvietotāji: Agnese Kolodinska-Brantestam, Diāna Isakssone.


Vairāk par nodaļas darbību uzzini Dienvidzviedrijas latviešu biedrības mājaslapā un Facebook lapā Dienvidzviedrijas latviešu biedrība. Pievienojies mums! 


Informācija atjaunota 2017/2/10 Ziedo
Zviedrijas Latviešu Apvienībai

Visas ziņas
ZLA iesaka