Viduszviedrijas nodaļa Örebro (patlaban neaktīva)

Zviedrijas Latviešu Apvienības ZLA Viduszviedrijas nodaļa Örebro tika nodibināta 2014. gada 13. aprīlī, sanākot kopā deviņpadsmit cilvēkiem no vairākām pilsētām Zviedrijas vidienē. Nodaļas mājvieta ir Ērebrū (Örebro). Šī ir jau astotā ZLA apvienības nodaļa Zviedrijā.

Biedru nauda gadā Sek 50 pieaugušajiem, Sek 10 bērniem no 7 gadu vecuma. 

Valdes sastāvs:
Kristine Bodniece - priekšsēde,
Tatjana Dēklava,
Harijs Trinkūns,
Artūrs Šteinbergs,
Dagnija Korne,
Gints Vītols.

Plašāka informācija par Viduszviedrijas nodaļas Örebro plānotajiem pasākumiem un līdzdarbošanos, rakstot e-pastu Kristīnei Bodniecei, kā arī nodaļas biedru Facebook grupā ZLA - Viduszviedrijas/ Örebro nodaļa.

Plašāk par ZLA nodaļas dibināšanas sanāksmi un sarunu Ērebrū Kristīnes Bodnieces sagatavotajā rakstā.


ZLA Viduszviedrijas nodaļas Örebro dibināšanas sanāksme 2014. gada 13. aprīlī
Foto: (C) Dagnija Korne 

1. rindā no kreisās: Dainis Ciparsons, Artūrs Šteinbergs, Tatjana Dēklava un Renārs, Inga Drudze, Alīna Trinkūne, Anna Marija Trinkūne, Kristīne Kalniņa
2. rindā no kreisās: Juris Rozītis, Māra Krēsliņa Rozīte, Kristīne Bodniece un Roberts, Inta Romanova, Gints Vītols un Katrīna, Harijs Trinkūns, Velta Ciparsons. 


Informācija papildināta 2017/10/24 Ziedo
Zviedrijas Latviešu Apvienībai

ZLA iesaka