LAOZ balva latviešu literatūrā un Latvijas vēsturēLatviešu Akadēmiskā Organizācija Zviedrijā (LAOZ, dibināta 1949. g.) izsludina vairākas balvas latviešu literatūrā un Latvijas vēsturē 200 – 500 € apmērā Latvijas un Zviedrijas augstskolu studentēm un studentiem:1) Veronikas Strēlertes piemiņas balvas latviešu literatūrā2) Balvas Latvijas vēsturēApbalvoti tiek bakalaura un maģistra darbi minētājos priekšmetos, kas pabeigti un aizstavēti pēdējā akadēmiskā gada laikā, t.i. no 2013. gada 1. jūlijam līdz 2014. gada 30. jūnijam. LAOZ vēlas atbalstīt jaunos talantus, tādēļ balvu iesniedzēju vecums nedrīkst pārsniegt 35 gadus. Pieteikumu iesniegšanas pēdējā dienā 2014. g. 30. jūnijs. Pieteikumi uz balvām sūtāmi LAOZ valdes loceklei Kristīnei Dannenbergai (e-pasts dannenberg@snsb.se) līdz 2014. gada 30. jūnijam.Pieteikumam jāpievieno divi PDF formāta faili ar sekojošu informāciju:1. Fails ar nosaukumu Uzvārds_CV_kopsavilkums.pdf, kas satur sekojošu infromāciju:(a) biogrāfiju Curriculum Vitae, obligāti uzrādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi un e-pasta adresi(b) bakalaura vai maģistra darba kopsavilkumu vienas lappuses apmērā.2. Fails ar nosaukumu Uzvārds_darbs.pdf , kas satur pilnīgu bakalaura vai maģistra darbu PDF formātā (< 5 MB).Darbi, kas ir lielāki par 5 MB, tehnisku iemeslu dēļ netiek pieņemti.Nepilnīgi vai augšminētajām prasībām neatbilstoši pieteikumi netiks izskatīti.Lēmums par balvas piešķiršanu tiks paziņots ne vēlāk par 2014. gada 30. septembrī.LAOZ valdes vārdā,Kristīne DannenbergaStokholmā, 2014. gada 7. maijā


 
      Atpakaļ


Ziedo
Zviedrijas Latviešu Apvienībai