STOKHOLMAS LATVIEŠU KORIS

“Stokholmas latviešu koris” jau vairāk nekā 70 gadus pulcē vienkopus dziedātājus, kopjot un uzturot latviešu kormūzikas tradīciju āpus Latvijas. Jauktais koris tiekās iknedēļas meģinājumos pirmdienās, plkst. 18.00-20.00 somu baznīcā Stokholmas vecpilsētā. Korī šobrīd aktīvi darbojas ap 60 dziedātāju, notiek iknedēļas mēģinājumi un koncerti dažādos latviešu kopienas un baltiešu sarīkojumos Zviedrijā, Latvijā un citviet. 

Kopš 2016. gada janvāra kora mākslinieciskā vadītāja ir Sandra Leja Bojsten, sadarbībā ar kormeistaru Kristeru Vikmarku (Christer Wikmark). Laika gaitā kori vadījuši diriģenti Teodors Reiters, Leons Reiters, Arvīds Norītis, Andris Vītoliņš, Līga Puķīte, Gaida Rulle, Magdalēna Kalniņa.


Koris ir daudzpusīgi iesaistījies Latvijas valsts Simtgades atzīmēšanā. Pirmais Simtgades notikums bija kantātes "Dievs, Tava zeme deg!" atskaņošana 2017. gada 25. martā Stokholmā kopā ar Latvijas Universitātes absolventu kori "Jubilate" un diriģentu, profesoru Juri Kļaviņu. Pēcāk, 2017. gada jūnijā, koris piedalījās Eiropas latviešu Dziesmusvētkos Eslingenā, Vācijā. Savukārt aizvadītā gada oktobrī Stokholmā koris piedalījās Ziemeļeiropas Reģionālajos kultūras svētkos Latvijas Simtgedes zīmē. 

Kora darbība 2018. gadā


Šogad koris jau uzstājies vairākos latviešu kopienas pasākumos Stokholmā, bet 2018. gada 26. maijā koris piedalīsies Baltijas valstu 100 gadu jubilejai veltītā "Baltiešu dienas" sarīkojumā visas dienas garumā brīvdabas muzejā "Skansen" Stokholmā. Koris aktīvi gatavojas arī 2018. gada Vispārējiem Dziesmu un deju svētkiem, Pasaules latviešu dienas koncertiem jūlijā, kā arī 18. novembra svinīgajiem sarīkojumiem un koncertam Rīgā.


Kora valde 2018. gadā

Priekšsēde – Ingrīda Leimane
Mākslinieciskā vadītāja/diriģente – Sandra Leja Bojsten
Sekretāre – Inta Meiere
Kasiere, biedrzine – Vija Kalniņa Skogum
Atbildīgā par informāciju, biedrzine un kora pārstāve ZLA – Rita Di Biaggio
Valdes locekle - Inga Strante
Valdes locekle - Dženeta Vociša 

Revidenti - Mārcis Štāls un Andris Rozenbachs.

Saziņa ar kori e-pastā Stokholmas.latviesu.koris@gmail.com

  
"Stokholmas latviešu koris" pirms XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiena Rīgā, 2013. gada 7. jūlijā.
Foto no Raita Freimaņa personīgā arhīva. 

Kora vēsture

1944. gadā trimdā Zviedrijā ieradās Teodors Reiters. 1945. gadā viņš dibināja Stokholmas kori ar nosaukumu “Reitera Koris”. Kopš tā laika kora darbība ir turpinājusies bez pārtraukuma jau teju 70 gadus. Koris ir piedalījies visos Eiropas latviešu dziesmu svētkos – Hamburgā, Hanoverā, Ķelnē, Londonā, Visbijā, Līdsā, Minsterē, Helsingborgā. Atsevišķi kora dziedātāji ir piedalījušies arī dziesmu svētkos Amerikā un Kanādā. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas koris ar neaizmirstamu sajūsmu piedalījās Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos Rīgā 1990. gadā, kā arī turpmākajos Dziesmu svētkos.

2012. gada oktobrī Stokholmā, atzīmējot Lūcijas Garūtas 110 gadi un Andreja Eglīša 100. gadi, Stokholmas Latviešu koris iestudēja un atskaņoja kantāti “Dievs, Tava zeme deg!”. 2013. gada vasarā koris piedalījās XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā, savukārt pērn kora dalībnieki piedalījās XIV Latviešu dziesmu svētkos Hamiltonā, Kanādā. 2015. gada vasarā kora dalībnieki piedalījās Eiropas Latviešu kultūras svētkos Briselē un VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētkos Rīgā. Savukārt gada nogalē ar svinīgu sarīkojumu un koncertu Stokholmā tika atzīmēta kora nepārtrauktas darbības 70 gadu jubileja, kas apritēja 2014. gadā. Video, foto un rakstu arhīvs

Stokholmas latviešu kora XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku Koru skates ieraksts, 2018. gada pavasaris.

Kora XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku Koru skates ieraksts, 2017. gada pavasaris.

Kantātes "Dievs, Tava zeme deg!" audio ieraksts, 2017. gada 25. martā, Sv. Klāras baznīcā Stokholmā.

Stokholmas latviešu kora 70 gadu jubilejai veltīts video stāsts ar vēsturiskiem fotoattēliem un Teodora Reitera kora ierakstiem Intas Meieres sakārtojumā, pirmatskaņots kora 70. jubilejas pasākumā Alvīkas kultūras namā, Stokholmā 2015. gada 10. oktobrī.  

2014. gada Pavasara koncerts, Somu baznīcā, Stokholmā2014. gada 30. martā, sadarbībā ar viesdiriģentiem Liliju Zobens (Lielbritānija) un Jāni Ozolu (Latvija). 

Stokholmas Latviešu koris – kantāte “Dievs, Tava zeme deg!” Gustav Vasa baznīcā, Stokholmā, 2012. gada 21. oktobrī.

Laikraksts “Latvietis” par kora 65 gadu darbības jubilejas koncertu un pasākumu Stokholmā, 2011. gada 12. martā.

 

Informācija atjaunota 24/5/2018Ziedo
Zviedrijas Latviešu Apvienībai

ZLA iesaka