Zviedrijas latviešu apvienība (ZLA) apvieno Zviedrijā dzīvojošos latviešus vienā kopīgā organizācijā.

ZLA mērķis ir palīdzēt Zviedrijā dzīvojošiem latviešiem saglabāt un uzturēt latviešu valodu, kultūru un identitāti. ZLA veicina un atbalsta darbību un iniciatīvas visā Zviedrijā, kas veicina šī mērķa sasniegšanu.

ZLA pārstāv Zviedrijā dzīvojošo latviešu viedokli saziņā ar

  • Zviedrijas iestādēm un sabiedrību, ieskaitot Baltiešu sadarbības grupu Zviedrijā
  • Latvijas valdību, iestādēm un sabiedrību,
  • citām latviešu diasporas kopienām.

ZLA tiešā darbība notiek nodaļās. Par ZLA biedru, iestājoties vietējā ZLA nodaļā, var kļūt ikviens, kas atbalsta tās mērķus – Zviedrijā dzīvojoši latvieši, Latvijas valstspiederīgie, latviešu ģimenes locekļi un visi citi interesenti un atbalstītāji.