Darba grupas vadītāja: Lilita Zaļkalne 

Kopš 20. gadsimta 90. gadiem „Zviedrijas latviešu organizāciju” arhīvs atrodas vienuviet Zviedrijas Valsts arhīvā Arningē (Riksarkivet Arninge). Organizācija glabā liecības, sākot no Otrā pasaules kara laika bēgļu organizēšanās un darbības līdz pat mūsdienu ZLA artefaktiem – sarakstēm, protokoliem, afišām, sarīkojumu programmām. Kopš 2017. gada Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un Ārvalstu dokumentu nodaļas vadītāja Inese Kalniņa strādājusi ar Zviedrijas latviešu organizāciju arhīvu. 2019. gadā sakārtotas 347 arhīvu kastes kopā, kopš 2017. gada – 638 arhīvu kastes.

Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un Ārvalstu dokumentu nodaļas vadītājas Ineses Kalniņas divas darba vizītes Stokholmā ar mērķi sakārtot ZLA arhīvu notika 2019. g. vasarā un rudenī.

Arhīva darba grupas nākotnes plāns ir izveidot  izstādi ar unikālām liecībām no arhīva materiāliem, ko piedāvāt gan Zviedrijas latviešiem, gan Latvijas auditorijai, gan plašākai publikai.