Darba grupa

Kopš 2019. gada decembra Zviedrijas latviešu apvienības paspārnē ir izveidota Izglītības darba grupa. Izglītības darba grupas pārziņā ir latviskās izglītības jautājumi Zviedrijā  dažādos apmācības līmeņos – mājas valodas apmācībā, latviešu valodas apguvē augstskolas līmenī, Stokholmas latviešu skolas un pieaugušo latviešu valodas apmācībā. Izglītības darba grupa:  Ilze Jundze – Lundegran, Lilita Zaļkalns, Maija Balode Karlssone, Gunta Eneroth, Jūlija Bernharde, Sabīne Klasa-Glasa, Agnese Blaubārde, Daiga Sidabra

Darbības virzieni:

  • Skolotāju tīklošanās pasākumi Zviedrijā.
  • Kursi, semināri un pieredzes apmaiņa skolotājiem.
  • Latviešu valodas apguves iespējas Zviedrijas reģionos.
  • Sadarbībā ar SLS un Valsts valodas satura centru Latvijā nodrošināt Valsts valodas prasmes pārbaudi interesentiem Zviedrijā.
  • Nodrošināt saikni starp dažādām Latvijas izglītības iestādēm, ELA un ZLA nodaļām.
  • Izglītības darba grupā darbojas praktizējoši pedagogi, kas strādā ar bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, un akadēmiķi no dažādām Zviedrijas augstskolām.
  • Kontakti: [email protected]