Darba grupas vadītāja: Austra Krēsliņa

Darba grupa strādā demokrātijas un pilsoniskās apziņas veicināšanai, bez politiskām saistībām. Saistībā ar Latvijas Saeimas vēlēšanām 2022.g. darba grupa rīkoja pirmsvēlēšanas semināru.  Saistībā ar Eiropas parlamenta vēlēšanām ZLA politiskā darba grupa 2019. gada 15. maijā organizēja informatīvu pasākumu Latvijas vēstniecības telpās ar nolūku piesaistīt potenciālos vēlētājus un sniegt Zviedrijas latviešiem skaidrojumu par Latvijas izvēles iespējām. Latvijas Ārlietu institūta direktora vietnieks Kārlis Bukovskis tika uzaicināts sniegt prezentāciju. Sarīkojumu vadīja Juris Rozītis.