Vadītājs: Juris Rozītis

ZLA statūtu darba grupa 2019. gadā strādāja pie ELA statūtos ierosinātām izmaiņām, ko ELA biedru pilnsapulce 2019. gada martā Londonā bija uzdevusi sevišķai ELA Statūtu darba grupai gada laikā izskatīt. Izmaiņas cita starpā vērstas uz ELA biedru, to statusa un tiesību definēšanu.

ZLA piedalījās šajā ELA Statūtu darba grupā divās tās sēdēs Rīgā.

Statūtu grozījumu priekšlikums ierosināja ELA biedru organizācijas iedalīt četrās kategorijās: lielbiedros, pamatbiedros, mazbiedros un asociētos biedros. Šāds iedalījums balstītos gan uz vēsturiskiem apsvērumiem, gan uz organizāciju lielumu, gan uz spēju maksāt noteiktu summu biedru naudā, gan uz ģeogrāfisko darbības rajonu.