Kā demokrātisku organizāciju ZLA pārvalda tās Padome, kas sastāv no 18 nodaļu biedru ievēlētiem locekļiem un pa vienam no katras nodaļas izraudzītam pārstāvim, kopā 25 Padomes balstiesīgie locekļi. Padome ieceļ ZLA Centrālo valdi, kas atbild par ZLA darbību. Darbam Padomē var kandidēt jebkurš ZLA biedrs. Padomi ievēl uz trim gadiem vienlaicīgi visā Zviedrijā notiekošās vienlīdzīgās, tiešās un aizklātās vēlēšanās. Nākamās ZLA Padomes vēlēšanas paredzētas 2024. gada rudenī. 

18 ievēlētie ZLA Padomes locekļi:

Līga Graudiņa

Justīne Krēsliņa
Juris Rozītis
Juris Rozītis
Anneli Zvejnieks
Anneli Zvejnieks

Vanda Viktorsone

Peter Kancāns

Maija Januss

Līga Taube

Ieva Reine
Daina Millers-Dalsjö

Ints Ivanovskis

Arnis Jurēvics

Ilze Šakare
Ilze Šakare
Vija Kalniņa-Skogum

Kristīne Trumars 

Gunta Eneroth
Ilze Jundze-Lundegran

Dace Kaļķe