ZLA darbību saskaņā ar statūtiem un Padomes lēmumiem vada Centrālā valde. To ievēl ZLA Padome. Valde sastāv no pieciem līdz septiņiem locekļiem, kas ieguvuši visvairāk balsu; nākamie trīs kļūst par valdes locekļu atvietotājiem. Valdes locekļi no sava vidus izrauga priekšsēdi, priekšsēža vietnieku, sekretāru, biedrzini un kasieri.

ZLA Centrālās valdes sastāvs


Centrālās valdes priekšsēde – Daina Millers-Dalsjö

Valdes priekšsēdes vietniece, jauniešu pārstāve – Wanda Wiktorsson


Valdes kasiere – Dace Kaļķe

Atbildīgās par komunikāciju – Solvita Gabriuna un Dace Petriņa

Valdes biedrzine – Kristīne Trumars

Līga Taube

Valdes sekretāre – Līga Taube

Revīzijas komisija – Juris Rozītis, Ilze Šakars, Vija Kalniņa Skogum

Biedru skaita revidente sadarbībai ar MUCF – Ilze Šakars