ZLA darbību saskaņā ar statūtiem un Padomes lēmumiem vada Centrālā valde. To ievēl ZLA Padome. Valde sastāv no pieciem līdz septiņiem locekļiem, kas ieguvuši visvairāk balsu; nākamie trīs kļūst par valdes locekļu atvietotājiem. Valdes locekļi no sava vidus izrauga priekšsēdi, priekšsēža vietnieku, sekretāru, biedrzini un kasieri.

ZLA Centrālās valdes sastāvs

Centrālās valdes priekšsēde – Wanda Wiktorsson

Valdes priekšsēdes vietniece – Gunta Eneroth (Enerūta)


Valdes kasiere – Dace Kaļķe

Sekretāre – Solvita Gabriuna

Revīzijas komisija – Juris Rozītis, Ilze Šakars, Vija Kalniņa Skogum

Biedru skaita revidente sadarbībai ar MUCF – Ilze Šakars