Dienvidzviedrijas latviešu biedrība tika nodibināta 2009. gada 7. martā Malmē. Tās mērķis ir vienot visdažādāko interešu un vecuma latviešus.

Biedrība izveidota ar Stokholmā reģistrētās Zviedrijas Latviešu Apvienības (agrāk Latviešu palīdzības komitejas) atbalstu un ir tās reģionālā nodaļa Dienvidzviedrijā ar tiesībām pašai noteikt savu darbību un organizācijas uzbūvi.

Par biedrības pirmo valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Mārtiņš Kālis, bet par valdes locekļiem Juris Bērziņš, Elita Brente, Richards Čanka, Līga Kāle, Ivo Rūtens un Dzidra Vēveris-Åkeson.

Zviedrijas dienviddaļā Skonē latvieši darbojušies arī pirms biedrības dibināšanas. Kopš pēckara gadiem bija saglabājusies Lundas latviešu luterāņu draudze, savukārt 2006. gadā Malmē tika izveidots Zviedrijas-Dānijas latviešu koris.

Dienvdzviedrijas biedrībā iekļaujas Skane, Blekinge un Kronoberg rajoni. Ja dzīvo kādā no šiem rajoniem, pievienojies. Latvieši dienvidos pašlaik ir aktīvāki Malmē, bet DLB valde priecātos palīdzet arī jūsu rajonā attīstīt latviešu aktivitātes. 

zviedrijas latviešu apvienība Dienvidzviedrija

Mūsu biedrības galvenie uzdevumi ir pulcēt vietējos latviešus, palīdzēt tiem saglabāt savu identitāti un uzturēt latviešu valodu, dzīvojot svešumā, kā arī dot iespēju iepazīt vienam otru. 

Ikmēneša pasākumi ir bijuši vakara pasēdēšana (Afterwork) un ģimeniskais Pasaku stunda vietējā bibliotēkā. Vēl ik pa laikam tiek svinēti kādi citi valsts un tradicionāli svētki – Baltā galdauta svētki, filmu vakari, Miķeļdiena vai Ziemassvētku pasākums. Tad ir pa reizei kāda dabas pastaiga vai ekskursija pa pilsētām, bet vislielākie svētki ir 18. novembra un ieLīgošanas svētki. Viss notiek, ja ir pieprasījums un aktivitāte, bet pandēmijas dēļ latviešu sabiedriskā dzīve ir mazliet noklusējusi, tāpēc dodiet ziņu par sevi, ka vēlaties tikties, interesē pasākumi un kopā sanākšanas.

Biedrības aktivitātēm var sekot līdzi Facebook lapā.

zviedrijas latviešu apvienība Dienvidzviedrija

Biedra nauda

Biedrības PlusGiro konta numurs: 52 03 10 – 4.

SWISH 123 661 5363

Svarīgi, lai ziņojumā ierakstāt, par kuriem cilvēkiem (sevi, savas ģimenes locekļiem, draugiem) maksājat biedra naudu vai arī, kādam citam mērķim nauda paredzēta (piemēram – ziedojums). Iemaksājot PlusGiro Nordea bankas kontā, ziņojums var būt līdz 70 rakstu zīmēm garš, ieskaitot atstarpes.

Katru gadu Zviedrijas latviešu apvienībā jābūt vismaz 1000 maksājošiem biedriem, lai saņemtu Zviedrijas valsts finansiālo atbalstu, kas ir ievērojams atbalsts mūsu latviskajām aktivitātēm. 

Biedra naudu vēlams samaksāt līdz katra gada novembra beigām.

Dienvidzviedrijas latviešu biedrības statūti  Jaunākie statūti, pieņemti 2017. gada 26. martā

Kontakti

Biedrības pilnsapulces un valdes sēdes, kā arī liela daļa pasākumu notiek Malmē.

Lai kontaktētos ar DLB valdi, raksti epastu uz   [email protected]

Uz [email protected] e-pastu var sūtīt jautājumus par Dienvidzviedrijas latviešu kori un latviešu valodas kā dzimtās valodas nodarbībām bērniem Malmē, kā arī par ekonomiskās sadarbības veicināšanu starp Latviju un Dienvidzviedriju (vairāk informācijas:
www.businesslatvia.se).

Vairāk par nodaļas darbību uzzini Dienvidzviedrijas latviešu biedrības mājaslapā un Facebook lapā Dienvidzviedrijas latviešu biedrība.

Pievienojies mums!