Dienvidzviedrijas latviešu biedrība tika nodibināta 2009. gada 7. martā Malmē. Tās mērķis ir vienot visdažādāko interešu un vecuma latviešus.

Biedrība izveidota ar Stokholmā reģistrētās Zviedrijas Latviešu Apvienības (agrāk Latviešu palīdzības komitejas) atbalstu un ir tās reģionālā nodaļa Dienvidzviedrijā ar tiesībām pašai noteikt savu darbību un organizācijas uzbūvi.

Par biedrības pirmo valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Mārtiņš Kālis, bet par valdes locekļiem Juris Bērziņš, Elita Brente, Richards Čanka, Līga Kāle, Ivo Rūtens un Dzidra Vēveris-Åkeson.

Zviedrijas dienviddaļā Skonē latvieši darbojušies arī pirms biedrības dibināšanas. Kopš pēckara gadiem bija saglabājusies Lundas latviešu luterāņu draudze, savukārt 2006. gadā Malmē tika izveidots Zviedrijas-Dānijas latviešu koris.

Mūsu biedrības galvenie uzdevumi ir pulcēt vietējos latviešus, palīdzēt tiem saglabāt savu identitāti un uzturēt latviešu valodu, dzīvojot svešumā, kā arī dot iespēju iepazīt vienam otru.

Biedrības aktivitātēm var sekot līdzi Facebook lapā.

Biedrības valde

2019. gada 10. martā uz diviem gadiem tika ievēlēta pašreizējā biedrības valde.

Ilze SB
Priekšsēdētāja 
Ilze Spīgule – Buijtenweg
Liga Lagzdina
Sekretāre 
Līga Lagzdiņa
Biedrzine 
Elīna 
Biedrziņa palīgs 
Karlīna Ozola – Welander
Elana Novikova
Valdes locekle 
Elana Novikova
Atvietotājs 
Vilnis Brūveris

Biedra nauda

Biedra nauda ir SEK 100 pieaugušajiem un SEK 20 bērniem gadā. Biedrības PlusGiro konta numurs: 52 03 10 – 4.

Svarīgi, lai ziņojumā ierakstāt, par kuriem cilvēkiem (sevi, savas ģimenes locekļiem, draugiem) maksājat biedra naudu vai arī, kādam citam mērķim nauda paredzēta (piemēram – ziedojums). Iemaksājot PlusGiro Norde bankas kontā, ziņojums var būt līdz 70 rakstu zīmēm garš, ieskaitot atstarpes.

Katru gadu Zviedrijas latviešu apvienībā jābūt vismaz 1000 maksājošiem biedriem, lai saņemtu Zviedrijas valsts finansiālo atbalstu, kas ir ievērojams atbalsts mūsu latviskajām aktivitātēm. 

Biedra naudu vēlams samaksāt līdz katra gada novembra beigām.

Dienvidzviedrijas latviešu biedrības statūti

Jaunākie statūti, pieņemti 2017. gada 26. martā

Kontakti

Biedrības pilnsapulces un valdes sēdes, kā arī liela daļa pasākumu notiek Malmē.

DLB priekšsēde Ilze Spīgule tel:+46 (0)766 400 333, e-pasts: [email protected]

Uz šo e-pastu var sūtīt arī jautājumus par Dienvidzviedrijas latviešu kori un latviešu valodas kā dzimtās valodas nodarbībām bērniem Malmē, kā arī par ekonomiskās sadarbības veicināšanu starp Latviju un Dienvidzviedriju (vairāk informācijas: www.businesslatvia.se).

Vairāk par nodaļas darbību uzzini Dienvidzviedrijas latviešu biedrības mājaslapā un Facebook lapā Dienvidzviedrijas latviešu biedrība.

Pievienojies mums!