Latviešu Apvienības Gēteborgā (LAG) dibināšanas sapulce notika 1984. gadā, kad arī tika pieņemti organizācijas statūti. Latviešu kopas, grupas un biedrības, piemēram, teātris, koris, tautas dejas, svētdienas skoliņa un sports, Gēteborgā darbojušās jau kopš 1950-tajiem gadiem.
Biedrības mērķis saskaņā ar 1984. gada statūtiem ir: ”Veicināt latvisko identitāti un kopību kā arī  atbalstīt latviešu kultūras darbību”.

zviedrijas latviešu apvienība Gēteborgas koris

LAG rīko dažādus kultūras, kā arī politiskus pasākumus, uz kuriem aicina mūziķus, aktierus un ievērojamas personības no Latvijas. LAG sadarbojas ar citām latviešu biedrībām Zviedrijā un ir daļa no Zviedrijas Latviešu Apvienības (ZLA).

Uzzini vairāk par nodaļas darbību, apmeklējot Latviešu Apvienības Gēteborgā mājaslapu.

Kontaktējies ar LAG valdi  epasts:  [email protected]