Latviešu Apvienības Gēteborgā (LAG) dibināšanas sapulce notika 1984. gadā, kad arī tika pieņemti organizācijas statūti. Latviešu kopas, grupas un biedrības, piemēram, teātris, koris, tautas dejas, svētdienas skoliņa un sports, Gēteborgā darbojušās jau kopš 1950-tajiem gadiem.
Biedrības mērķis saskaņā ar 1984. gada statūtiem ir: ”Veicināt latvisko identitāti un kopību kā arī  atbalstīt latviešu kultūras darbību”.

lag

LAG rīko dažādus kultūras, kā arī politiskus pasākumus, uz kuriem aicina mūziķus, aktierus un ievērojamas personības no Latvijas. LAG sadarbojas ar citām latviešu biedrībām Zviedrijā un ir daļa no Zviedrijas Latviešu Apvienības (ZLA).

Uzzini vairāk par nodaļas darbību, apmeklējot Latviešu Apvienības Gēteborgā mājaslapu.

LAG valdes sastāvs pēc vēlēšanām 2021. gada pilnsapulcē:

Priekšsēdētāja
Līga Taube
Kasiere
Sandra Šakars Toresson
Sekretāre 
Sandra Roks
Sekretāra atvietotāja
Ilze Šakars
Biedrzine
Ināra Gleizde
Valdes locekļi: 
Andis Staļevskis, Ausma Pāvulāne, Dace Petriņa

Ikgadējā LAG biedra nauda ir SEK 150 par katru personu, bērniem līdz 18 gadiem SEK 10.

LAG plusgirot konts: 15 31 84 – 7 Lettiska Föreningen i Göteborg

Pievienojies mums!