Stokholmas nodaļa (iepriekš Viduszviedrijas nodaļa Stokholmā) apvieno Stokholmā un Melāra ielejā dzīvojošos latviešus. Nodaļas mērķi ir latviskās kultūras, dzīvesziņas un tradīciju turpināšana un uzturēšana.

Stokholmas nodaļa ir lielākā Zviedrijas latviešu apvienības nodaļa. Tās darbu organizē nodaļas valde, kura tiek ievēlēta ikgadējā biedru pilnsapulcē.  

stokholma_logo

2019. gads bija pasākumiem un aktivitātēm bagāts, jo nodaļas valde noorganizēja divas teātra izrādes – Oslo latviešu amatierteātra izrādi, kā arī izrādi “Silvija”, tāpat divas filmu pirmizrādes – “Bille” un “Spiegs, kurš ir mans tēvs”, kurā piedalījās arī valodniece un tulkotāja Ieva Lešniska. Nodaļas pasākumu grozā ir arī tradicionālie Lieldienu, Jāņu un Ziemassvētku tirdziņi. Ņemot vērā, ka Stokholmas nodaļas sastāvā ietilpst arī Jauniešu klubiņš, tad dabiska ir līdzdalība Jauniešu klubiņa organizētajos Eiropas projektos.

Pēdējos trīs gadus Stokholmas nodaļas valde ir intensīvi strādājusi, lai sakārtotu finansiālās un ekonomiskās atskaites, rūpīgi plānojot paredzēto pasākumu tāmes, izmaksas un ienākumus, lai kultūras sarīkojumi, kurus organizējam, atmaksātos vai vismaz nenestu zaudējumus. Kā rēķināja valde, lai viss noritētu raiti, kopumā esam ieguldījuši apmēram 3400 stundu brīvprātīgā darba pasākumu rīkošanā – 425 dienas.

Stokholmas nodaļas finanšu situācija ir stabila; paralēli kultūras pasākumiem nodaļa organizē arī tirdziņus. Tāpēc 2019. gadā varējām atbalstīt latviešu bērnu nometni Ēlandē, deju kopu ”Zibenītis”, mākslinieces Kristīnes Lagzdas Haapanen projektu “Saulgriežu nedēļas nogale”, kā arī sniedzām atbalstu jaunizveidotajam Stokholmas amatierteātrim. Mūsu galvenais mērķis, piešķirot pabalstu, ir atbalstīt tos, kuri vēlas veicināt latviešu valodas, kultūras un cita veida latviešu identitātes saglabāšanu Zviedrijā. No 2017. līdz 2020. gadam Stokholmas nodaļas priekšsēdētājas pienākumus veica Gunta Eneroth.

Biedrības valde ievēlēta 2020. gada 9.februāra pilnsapulcē. Pirmā valdes sēde tika noturēta 19. februārī.

Valdes priekšsēdētājs 
Gints Dravnieks
Valdes priekšsēdētāja vietnieks 
Aivars Vīksne
Grāmatvede 
Dace Kaļķe
Kasiere
Judīte Dravniece
Andris Rozenbachs
Biedrzinis 
Andris Rozenbachs
Valdes sekretāre 
Sandra Kasendu
Krišjānis Krams
Jauniešu klubiņa priekšsēdētājs
Krišjānis Krams

Saziņai ar ZLA Stokholmas nodaļu izmantojiet nodaļas Facebook lapu vai nodaļas e-pastu [email protected].

Biedrības organizētiem pasākumiem tiek izmantots finansējums no biedru naudām, Zviedrijas valsts pabalsts un brīvprātīgie ziedojumi.

Biedra nauda ir SEK 50 gadā, bērniem līdz 18 g. SEK 10. Lai kļūtu par biedru, aizpildiet ZLA biedra pieteikuma anketu un iemaksājiet ikgadējo biedra naudu nodaļas bankas kontā (Plus giro 640218-4 Letternas Förening i Stockholm) vai SWISH 1230412239, norādot biedru vārdus un uzvārdus, gadu.

Laipni gaidīti Zviedrijas latviešu apvienības Stokholmas nodaļā!