“Stokholmas latviešu koris” kopš 1945. gada pulcē vienkopus dziedātājus, uzturot latviešu kormūzikas tradīcijas Zviedrijā. Jauktais koris tiekas iknedēļas meģinājumos pirmdienās, no 18.00-20.00 somu baznīcā Stokholmas vecpilsētā. Koris piedalās dažādos latviešu un baltiešu sarīkojumos Zviedrijā, Latvijā un citur pasaulē. Stokholmas latviešu koris ir viena no Zviedrijas latviešu apvienības nodaļām. Kori ir vadījuši diriģenti: Teodors Reiters, Leons Reiters, Arvīds Norītis, Andris Vītoliņš, Līga Puķīte, Magdalēna Kalniņa, Sandra Leja Bojsten.

Kora valde 2023. gadā

Diriģente/mākslinieciskā vadītāja: Gaida Rulle

Valdes priekšsēdētāja, ZLA pārstāve: Inga Strante

Saziņa ar kori : [email protected]
 
Epasts kora valdes locekļiem: [email protected]
 

Kora vēsture

Stokholmas latviešu kori dibināja Teodors Reiters 1945. gadā ar nosaukumu “Reitera Koris”. Kopš tā laika kora darbība ir turpinājusies bez pārtraukuma. Koris ir piedalījies visos Eiropas latviešu dziesmu svētkos – Hamburgā, Hanoverā, Ķelnē, Londonā, Visbijā, Līdsā, Minsterē, Helsingborgā, dalībnieki no kora piedalījušies arī dziesmu svētkos Amerikā un Kanādā.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991.gadā koris katru gadu dodas uz Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem Latvijā. 2015. gada vasarā kora dalībnieki piedalījās Eiropas Latviešu kultūras svētkos Briselē un VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētkos Rīgā. Šobrīd koris aktīvi gatavojas nākamā, 2023. gada, Vispārējiem Dziesmu un deju svētkiem Rīgā. 

2012. gada oktobrī Stokholmā, atzīmējot Lūcijas Garūtas 110 gadi un Andreja Eglīša 100. gadi, Stokholmas Latviešu koris iestudēja un atskaņoja kantāti “Dievs, Tava zeme deg!”. Koris ir iesaistījies Latvijas valsts Simtgades atzīmēšanā: ar kantātes “Dievs, Tava zeme deg!” atskaņošanu 2017. gada 25. martā Stokholmā kopā ar Latvijas Universitātes absolventu kori “Jubilate” diriģenta un profesora Jura Kļaviņa vadībā. Tā paša gada jūnijā, koris piedalījās Eiropas latviešu Dziesmusvētkos Eslingenā, Vācijā, savukārt, oktobrī – Ziemeļeiropas Reģionālajos kultūras svētkos, kas notika Stokholmā.

2019.gadā koris ir uzstājies vairākos latviešu kopienas pasākumos gan Stokholmā gan citur pasaulē: 13.un 14. aprīlī koris sadziedājās ar jaukto kori “Lai Top!” (Ļaudona, Latvija) diriģenta Jāņa Trūpa vadībā, no 13. līdz 16. jūnijam – Eiropas latviešu kultūras svētkos Dublinā, Īrijā, 6.jūlijā XV Latviešu dziesmu un deju svētkos Toronto, Kanādā.

Tradicionāla ir kora piedalīšanās “Baltikumdagen” septembrī, kā arī 18.novembra Latvijas dzimšanas dienas koncertos, svētku un atceres dienu dievkalpojumos. 2019. gada 14. decembrī Stokholmas koris kopā ar Stokholmas latviešu skolu pirmo reizi rīkoja Ziemassvētku koncertu ar sadziedāšanos un dančiem.  

Video, foto un rakstu arhīvs

Stokholmas latviešu kora XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku Koru skates ieraksts, 2018. gada pavasaris.

Kora XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku Koru skates ieraksts, 2017. gada pavasaris.

Kantātes “Dievs, Tava zeme deg!” audio ieraksts, 2017. gada 25. martā, Sv. Klāras baznīcā Stokholmā.

Stokholmas latviešu kora 70 gadu jubilejai veltīts video stāsts ar vēsturiskiem fotoattēliem un Teodora Reitera kora ierakstiem Intas Meieres sakārtojumā, pirmatskaņots kora 70. jubilejas pasākumā Alvīkas kultūras namā, Stokholmā 2015. gada 10. oktobrī.  

2014. gada Pavasara koncerts, Somu baznīcā, Stokholmā, 2014. gada 30. martā, sadarbībā ar viesdiriģentiem Liliju Zobens (Lielbritānija) un Jāni Ozolu (Latvija). 

Stokholmas Latviešu koris – kantāte “Dievs, Tava zeme deg!” Gustav Vasa baznīcā, Stokholmā, 2012. gada 21. oktobrī.

Laikraksts “Latvietis” par kora 65 gadu darbības jubilejas koncertu un pasākumu Stokholmā, 2011. gada 12. martā.kopš1945.g.