Stokholmas latviešu skola

Stokholmas latviešu skola bērnu skaita ziņā ir lielākā latviešu diasporas nedēļas nogales skola pasaulē, kuras mērķis ir pulcināt bērnus Zviedrijā un veicināt viņos latvisko identitāti, palīdzot iemācīties un attīstīt latviešu valodas un literatūras pamatus, ģeogrāfiju, vēsturi un latviešu tradīcijas, kā arī – ne mazāk svarīgi – iegūt jaunus, latviski runājošus draugus.Skola ir bezpeļņas organizācija, un skolas pamatā ir neizsīkstoša vecāku līdzdalība, kur visas vecāku iniciatīvas tiek gaidītas ar lielāko prieku. Vecāki darbojas valdē, organizē skolas darbu un pasākumus, kā arī veic skolotāju pienākumus.

Bez vecāku aktīvas iesaistes latviešu skola pastāvēt nevar.

Kopš 1953. gada skola darbojas kā vecāku kooperatīvs. Sākotnēji skola atradās Stokholmas vecpilsētā, Storkyrkoskolan telpās, kur latvieši sanāca kopā ar savām ģimenēm, lai nezaudētu un uzturētu dzīvu latvisko garu, tradīcijas un visu to mīļo un sirdij tuvo, ko bija paņēmuši līdzi, dodoties prom no Latvijas.

Kopš 2016. gada skola savu mājvietu radusi Vittra Sollentuna skolas telpās Sollentunā, kur katrai klasei, sākot ar Mazuļiem un beidzot ar 8.klasi, ir sava telpa, kurā tiek pavadītas mācību stundas, gluži kā tas piedien īstai skolai! Skolā klātienē tiekamies sestdienās no īsi pirms pulkstens 10.00 un mācības notiek līdz 14.00.

Skola šodien

Mēs esam lepni, ka mūsu skolā nāk ģimenes, kuras šo skolu apmeklē jau trešajā paaudzē, un ceram, ka šī pēctecība turpināsies arī nākotnē. Mūsu skolā 2021./2022. mācību gadā mācās aptuveni 100 bērnu vecumā līdz 14 gadiem un strādā ap 20 skolotāji.

Mazākie bērni kopā ar mammām un tētiem darbojas Saulstariņu grupā, rotaļu veidā iepazīstot pasauli. Trīsgadīgo līdz piecgadīgo pirmsskolas grupiņās mēs ejam rotaļās, dziedam, mācamies pirkstiņu spēles, klausāmies pasakas, līmējam, zīmējam un veidojam.

Sākot no 1. līdz 8. klasei skolēni nodarbībās apgūst zināšanas par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi, latviešu literatūru un kultūru. Beidzot 8. klasi, skolēniem ir iespēja kārtot latviešu valodas centralizēto eksāmenu.

Pats galvenais – mēs runājam latviski un bērni satiek citus bērnus, kuriem bieži vien latviešu valoda nav vienīgā valoda, kas jāiemācas. Iet rotaļās ir jautrāk ar vienaudžiem, nevis tikai mājās ģimenes lokā.  Lielākā daļa bērnu nāk no ģimenēm, kurās runā vismaz divās valodās – bet skolā runājam tikai latviski!

Jau pāris gadus arī pieaugušajiem ir iespēja apgūt latviešu valodu, un 2021./2022. mācību gadā šo iespēju izmanto apmēram pusducis vecāku.

Laikā no pulksten 10.30 līdz 12.30 tiek ēstas līdzņemtas pusdienas. Pulksten 12.00 nodarbības turpinās. Vecāko klašu bērni dodas mājās pulksten 14.00, savukārt pirmsskolas grupiņas mācību dienu beidz ap pulksten 13.00. Paši mazākie, saulstariņu grupiņa, skolas diena beidz saskaņā ar savu dienas ritmu, cits pēc pusdienām, citam tik ļoti patīk rotaļāties, ka mājās dodas reizē ar vecākajiem bērniem.

Pasākumi

Mācību gada laikā tradicionāli atzīmējam vairākus latviešu sirdīm tuvus svētkus – Mārtiņdienu, Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, Ziemassvētkus, Meteņus, Lieldienas, kā arī visi kopā pulcējamies skolas gada noslēgumā. Tad 8. klasi skolēni beidz ar izlaidumu, dāvanā saņemot tik leģendāro latviešu rotu – Nameja gredzenu, pēc kura latvieši un Latvijas draugi atpazīst viens otru visā plašajā pasaulē.

Kas organizē skolas dzīvi un mācību darbu?

Par skolas praktisko darbību atbild skolas biedru kopsapulcē ievēlēta valde, un mācību darbā milzīgu ieguldījumu sniedz skolotāji, lai bērniem katru sestdienu būtu iespēja papildināt savas zināšanas par Latviju un visu latvisko.

Skolas valdes sastāvs kopš 2022. gada 1. janvāra

Administrācija

Skolas pārzine un skolas pārstāve Zviedrijas latviešu apvienībā Agnese Blaubārde, [email protected], tālrunis: 0700172735

Valdes priekšsēdētājs: Valdis Dzelzkalējs

Sekretāre: Elza Mankopa

Finanšu grupa

Kasiere – Kristīne Jurēvica, [email protected]

Biedrzinis – Rihards Radzēvičs

Izglītības grupa

Mācību pārzine – Jūlija Bernharda, [email protected]

Skolotāju pārzine, kontakts ar jaunajām ģimenēm – Ieva Lase

Komunikācijas grupa

Sabiedrisko attiecību speciāliste – Undīne Uzulēna, [email protected]

Projektu atbildīgais– Katrīna Meržvinska

Projektu speciālists un bērnu valdes  atbildīgais Emīls Gailis

Kā kļūt par skolas biedru?

Par skolas biedru kļūst, aizpildot pieteikuma anketu, kuru var atrast Facebook lapā zem pogas Reģistrēties, vai sūtot ziņu uz skolas e-pastu: stokholmas.latviesu.skola(a)gmail.com un izsakot vēlmi saņemt pieteikuma anketu. Skolas biedra nauda ir 600 zviedru kronas par vienu bērnu un 800 zviedru kronas par ģimeni, kurā ir divi vai vairāki bērni, ko iemaksā reizi mācību pusgadā.

Stokholmas Latviešu skola ir Zviedrijas latviešu apvienības (ZLA) apakšnodaļa, kas nozīmē, ka visi latviešu skolas bērni un viņu vecāki ir ZLA biedri.

“Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture. Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks.”

 

Jānis Klīdzējs par valodu