ZLA Viduszviedrijas nodaļa tika nodibināta 2014. gada 13. aprīlī, sanākot kopā cilvēkiem no vairākām pilsētām Zviedrijas vidienē. Nodaļas mājvieta ir Ērebrū (Örebro).

Viduszviedrijas nodaļas mērķis ir pulcināt latviešus un citu tautību  cilvēkus, kuri atbalsta Zviedrijas latviešu apvienības mērķus. 

Biedru nauda pieaugušajiem 50 SEK, bērniem no 7 gadu vecuma 10 SEK. Veicot maksājumu, lūdzu norādiet vārdu un uzvārdu un maksājuma iemeslu (ZLA biedra nauda).   

Viduszviedrijas nodaļas valde

Valdes priekšsēdētāja – Kristīne Bodniece

Kasiere – Rita Andersone

Biedrzine – Velta Ciparsons

Ar nodaļas valdi var sazināties, rakstot: [email protected]

Pievienojies mums https://www.facebook.com/groups/684558568258163/
Facebook ZLA Vidusszviedrijas/Örebro nodaļa

ZLA Viduszviedrijas nodaļas Örebro dibināšanas sanāksme 2014. gada 13. aprīlī
Foto: Dagnija Korne 

1. rindā no kreisās: Dainis Ciparsons, Artūrs Šteinbergs, Tatjana Dēklava un Renārs, Inga Drudze, Alīna Trinkūne, Anna Marija Trinkūne, Kristīne Kalniņa
2. rindā no kreisās: Juris Rozītis, Māra Krēsliņa Rozīte, Kristīne Bodniece un Roberts, Inta Romanova, Gints Vītols un Katrīna, Harijs Trinkūns, Velta Ciparsons.