DažādiPersonības

Iepazīsties ar Mudīti!

Laine Lasmane Wikmark

Iepazīsties ar Mudīti!

Šī gada 18. novembra sarīkojumā Stokholmā, Mudītei Hoogland Krastai piešķīra Eiropas latviešu apvienības balvu, tāpat kā citiem bijušiem ELA* priekšsēžiem.

Par Mudīti
Mudīte dzimusi 1942. gadā, Ventspilī. Divu gadu vecumā kopā ar brāli un vecākiem devās bēgļu laivā uz Zviedriju. Mudīte uzauga Vesterosā, kur bija aktīva latviešu sabiedrība, ar sestdienas skolu un kori. Pēc ģimnāzijas beigšanas, Mudīte devās uz Stokholmu studēt par farmaceiti. Tur viņa atrada sev vietu latviešu korī, teātrī, un darbojās sestdienas skolā, Mudīte pati stāsta: ”Kad strādāju netālu no Sandvīkenas, braucu pirmdienās trīs stundas ar vilcienu uz Stokholmas kora mēģinājumiem, un pēc divu stundu mēģinājuma, atkal trīs stundas atpakaļ.”

ZLCP
Imants Freimanis**, ļoti aktīvs priekšsēdis Zviedrijas latviešu centrālajā padomē, (ZLCP) saprata, ka šai latviešu pāŗstāvniecībai, kas darbojas kopš 1953. gada, vajag gados jaunus darbiniekus, un viņš Mudīti uzaicināja iesaistīties ZLCP darbā.

Mudītes darbs ZLCP
Mudīte no 1963. gada ieņēma arvien svarīgākus posteņus šajā organizācijā: veselus 20 gadus kā ģēnerālsekretāre, un no 2002. līdz 2012. gadam kā priekšsēde. Šajos vairāk kā piecdesmit gados viņa piedzīvoja un veicināja nozīmīgās polītiskās pārmaiņas Zviedrijā un Eiropā, kuras savukārt ietekmēja latviešu aktivitātes. Tika organizēti Dziesmu svētki u.c. lieli dažādi kultūras pasākumi, kur, saprotams, sadarbojās ar citām Eiropas trimdas organzīcijām.

Mudītes devums PBLA***
Pasaules brīvo latviešu apvienība, ko dibināja 1956. gadā, sākot no apmēram 1970. gada kļuva par nozīmīgu un profesionāli strādājošu polītisku lobiju pasaules mērogā. PBLA un tās Informācijas birojs ļoti aktīvi un mērķtiecīgi strādāja Eiropas drošības un sadarbības konferencēs, kas notika 1973. g. Helsinkos, 1977. gadā Belgradā un 1983. g. Madridē. ZLCP, tāpat kā citas aktīvās PBLA daļas, rakstīja memorandus, informēja pasaules presi un rīkoja akcijas. Mudīte šais darbos iesaistījās ar visu sirdi. Viņa bija viena no delegātēm Belgradā, Dienvidslāvijā. Viņu, kopā ar Oļģertu Pavlovski izraidīja no Belgrādes, par ko ziņoja pasaules prese. Madrides konferencē Mudīte strādāja Informācijas birojā, kas sekmīgi informēja pasauli par notikumiem Latvijā. Informācijas biroja darbu Mudīte arī turpināja Stokholmā, kopā ar Gunāru Rodi, Jūliju Kadeli un Imantu Freimani.

Mudītes Zviedrijas dzīve
Bez farmācijas, Mudīte arī studēja ķīmiju, dabas zinātnes un biomedicīnu. Maizes darbs bija pētniecībā par darba aizsardzības jautājumiem, un vēlāk Darba aizsardzības pārvaldē (“Arbetarskyddstyrelsen”), kur arī piedalījās likumu formulēšanā, lai pasargātu no kaitīgām ķīmiskām vielām.
Mudīte atstāja maizes darbu 2008. gada.

Mudīte ir precējusies ar Henriku un ģimenē uzauga divas meitas Veronika un Johanna. Tagad meitām ir savas meitas, un Mudītei ir četras mazmeitas. Šodien Mudītei ir iespēja un laiks baudīt operu, koncertus, teātrus un latviešu sabiedrības pasākumus, kā arī darboties Latviešu senioru biedrībā.
Sirsnīgs paldies tev, Mudīt, par pacietīgo un nesavtīgo darbu!

Laine Lasmane Wikmark, 2021. novembrī

————–

*ELA ir tagadējā kopējā Eiropas latviešu organizāciju platforma. Tur mūs, Zviedrijas latviešus, šodien pārstāv Zviedrijas latviešu apvienības (ZLA) valdes izraudzītā persona.
Jau 1951. gadā nodibināja LAKEC (Latvijas atjaunošanas komitejas Eiropas centrs), kur sadarbojās Eiropas trimdas organizācijas piem. Dziesmu svētku rīkošanā u.c. kopējos lielos pasākumos. Sakarā ar Latvijas neatkarību, LAKEC pārorganizēja savu darbību, bet bija tomēr vajadzība pēc kopējas apvienības, un no 1995. gada darbojas Rietumeiropas latviešu apvienība (RLA).  Dažus gadus vēlāk nosaukumu mainīja uz Eiropas latviešu apvienību (ELA), jo piebiedrojās arī organizācijas no bijušās Austrumeiropas.

**Par Imantu Freimani var lasīt Zviedrijas latviešu kalendārā, 2. oktobrī https://www.facebook.com/zviedrijaslatviesukalendars

***par PBLA: https://www.pbla.lv/par-pbla/vesture/

Jums arī varētu patikt

Komentāri ir slēgti.

Vairāk:Dažādi