Dažādi

Līdz 31. oktobrim piedalies Latvijas izceļotāju un remigrantu aptaujāTiek īstenota jau otrā globālā Latvijas emigrantu un remigrantu aptauja

Latvijas Universitātes migrācijas pētnieku grupa š.g. septembrī uzsākusi lielāko migrācijas tematikai veltīto aptauju, kurā tiek aicināti piedalīties gan tie tautieši, kas pastāvīgi vai daļēji dzīvo ārpus Latvijas, gan tie, kas pēc dzīves vai darba ārzemēs ir atgriezušies Latvijā. Šāda mēroga aptauja Latvijā tiek veikta jau otro reizi.

Pētījums tiek īstenots Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta «Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā» ietvaros. Aptaujas mērķis ir noskaidrot, kā jūtas mūsu tautieši ārvalstīs, padziļināti analizējot visdažādākās jomas, kas ir aktuālas migrantiem, tostarp veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, psiholoģisko labklājību, iekļaušanos darba tirgū un prasmju novērtēšanu ārvalstīs un Latvijā u.c.

Sevišķa uzmanība pievērsta tam, kā mainījušies no Latvijas izbraukušo cilvēku dzīves apstākļi un nākotnes plāni, kas ir mudinājis vai kas kavējis atgriezties Latvijā. Īsāk sakot – jaunā pētījuma centrā ir emigrantu un remigrantu labklājība. 

Šajā aptaujā īpaši aicinām piedalīties trimdas latviešus un viņu pēctečus, jo pētījuma rezultāti tiks izmantoti, lai veiktu precīzāku Latvijas diasporas apjoma novērtējumu.

Anketa pieejama latviešukrievu vai angļu valodā. Rēķinoties ar cilvēku aizņemtību, tiek piedāvāta iespēja aizpildīt īsāku vai izvērstāku anketas versiju.

Pirmais šāda veida pētījums tika veikts 2014. gadā Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta «Latvijas emigrantu kopienas» ietvaros un tas kļuva par lielāko no vienas valsts izceļojušo iedzīvotāju aptauju Eiropā, kurā piedalījās 14068 cilvēki. Pateicoties ārvalstīs dzīvojošo atsaucībai, aptaujas rezultāti izraisīja plašu rezonansi Latvijas sabiedrībā un ļāva lauzt daudzus iesīkstējušus stereotipus par tautiešiem ārzemēs.

Aptaujas metodoloģija un rezultāti lika pamatus ne tikai sistemātiskai informācijas ieguvei par ārvalstīs dzīvojošo pieredzi, dzīves gaitām un Latvijas diasporu kopumā, bet aktualizēja arī nepieciešamību izprast remigrācijas procesus, iespējas un ierobežojumus, atgriešanās motivāciju, kas tika padziļināti pētīta LU projektā «Atgriešanās Latvijā».

Iepriekšējā pētījuma rezultātu kopsavilkums pieejams šeit (PDF).

Informācijas avots:
LU pētnieku grupa un
Ieva Reine
Dr.Med., LU FSI vadošā pētniece

[email protected]

Jums arī varētu patikt

Komentāri ir slēgti.

Vairāk:Dažādi