Dažādi

ZLA Padomes pilnsapulce

zviedrijas latviešu apvienība

 

Sestdien, 2021.g.13.martā, ZLA Centrālā valde aicina uz ZLA Padomes sēdi plkst 10 00 Teams vietnē. Reģistrēšanās no plkst 9 00.

 

Kā demokrātisku organizāciju ZLA pārvalda tās Padome, kas sastāv no biedru ievēlētiem locekļiem un nodaļu izraudzītiem pārstāvjiem. Padome ieceļ ZLA Centrālo valdi, kas atbild par ZLA darbību. Darbam Padomē var kandidēt jebkurš ZLA biedrs. Padomi ievēl uz trim gadiem vienlaicīgi visā Zviedrijā notiekošās vienlīdzīgās, tiešās un aizklātās vēlēšanās. Nākamās vēlēšanas paredzētas 2021. gada rudenī.

Kontakti: www.zla.se, [email protected]

 

Jums arī varētu patikt

Komentāri ir slēgti.

Vairāk:Dažādi