Politika

ZLA piedalās Vīnē notiekošajā ELA biedru organizāciju ikgadējā kopsapulcē

ZLA piedalās Vīnē notiekošajā ELA biedru organizāciju ikgadējā kopsapulcē

Šogad 24. un 25. martā Vīnē notikošajā Eiropas Latviešu apvienības (ELA) biedru organizāciju ikgadējā kopsapulcē piedalījās arī Zviedrijas Latviešu apvienības pārstāve, Eiropas Latviešu apvienības (ELA), prezidijā Ieva Reine, kurai atkārtoti tika uzticēts vadīt kopsapulci. Kopsapulcē tika pārrunātas apvienības darbības prioritātes, sadarbība ar biedru organizācijām, Latvijas ārlietu ministriju, kā arī tika diskutēts par topošo Diasporas likumu.

I. Reine, kura arī tika atkārtoti ievēlēta arī par pilnsapulces vadītāju, sniedza ziņojumu par ZLA darbību un ar lielu gandarījumu minēja daudzos, ar ELA atbalstu rīkotos, pasākumus Zviedrijā 2017. gadā, t.sk. Diasporas nedēļas ietvaros notikušo [ie]dRosme semināru, skolotāju konferenci, mediķu tīklošanos, kā arī Eiropas Latviešu kongresu, kura vienas dienas programma noritēja Stokholmā, Reģionālos kultūras svētkus Latvijas simtgadei Ziemeļeiropā, domnīcu-darbnīcu jauniešiem “Quo tu domā par Latviju?” u.c.

Leģendārā kopsapulces vadītājas sarkanā pildspalva, 23/3/2018, foto: Eiropas Latviešu Apvienība

Šogad ELA kopsapulces dalībniekus uzņēma Latvijas vēstniecība Austrijā. Sapulce tika rīkota ar tautiešu Austrijā un Latviešu biedrības Austrijā atbalstu. Latvijas valsts simtgades zīmē tika apspriestas diasporas organizāciju turpmākās darbības prioritātes un sadarbība ar Latviju.

Savukŗt Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica ziņoja par Diasporas likuma izstrādes gaitu un Ārlietu ministrijas ikdienas sadarbību ar diasporas organizācijām. Z. Kalniņa-Lukaševica sarunā ar kopsapulces dalībniekiem uzsvēra, ka Diasporas likuma izstrādē svarīga loma ir diasporas organizāciju iesaistei, lai nodrošinātu, ka likums ir praktisks un atbilst reālajām vajadzībām. Parlamentārā sekretāre pauda pateicību par ciešo sadarbību un diasporas pārstāvju ieguldīto darbu likumprojekta priekšlikumu izstrādē.

“Bez diasporas pārstāvju aktīvas līdzdalības nav iespējama kvalitatīva likuma izstrāde. Diasporas likumam ir jābūt kvalitatīvam, praktiskam un sabiedrību vienojošam. Pieņemot likumu, mums jāspēj panākt, ka ikdienas sadarbība tiek atvieglota un atbalstīta. Likumprojekta redakcija, kas neatbilstu reālajām vajadzībām vai radītu birokrātiskus šķēršļus aktīvai sadarbībai un saiknes ar Latviju uzturēšanai, nav pieņemama,” sacīja parlamentārā sekretāre.

Tāpat Z. Kalniņa-Lukaševica informēja, ka jau tuvākajās dienās izšķirsies, vai Saeimas Ārlietu komisijas paspārnē izveidotā darba grupa būs gatava atbalstīt diasporas organizāciju un Ārlietu ministrijas izstrādātos priekšlikumus, kas paredz gan praktisku atbalstu saiknes ar Latviju uzturēšanai, dzīvojot ārpus Latvijas, gan reālus atbalsta mehānismus tiem, kas vēlas atgriezties Latvijā.

Kopsapulcē viesu statusā piedalījās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latviešu valodas aģentūras pārstāvji, kā arī Latvijas vēstniece Austrijā Veronika Erte un Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Atis Sjanīts.

Diasporas joma vienmēr ir ieņēmusi nozīmīgu lomu Latvijas ārlietu dienesta darbā. Ārpus Latvijas dzīvo vairāk nekā 370 000 Latvijas valstspiederīgo un latviešu izcelsmes personu jeb aptuveni 15% no visiem latviešiem un valstspiederīgajiem vismaz 120 valstīs.

Pēdējās desmitgadēs tautiešu skaits Eiropas valstīs ir pieaudzis visstraujāk. Tiek dibinātas daudzas jaunas latviešu biedrības un kopas vietās, kur tās vēsturiski nav bijušas. Latvijas valsts sniedz būtisku atbalstu pašorganizēšanās procesam. Arī ELA, kas ir nozīmīgs Ārlietu ministrijas partneris sadarbībā un komunikācijā ar diasporu Eiropā, biedru skaits kļūst lielāks. ELA 24 biedru organizācijas ir izveidotas 19 valstīs.

Eiropas Latviešu apvienība ir viena no Pasaules Brīvo latviešu apvienības biedrorganizācijām. Eiropas Latviešu apvienības galvenais mērķis jau 67.gadu ir vienot latviešus dažādās Eiropas valstīs, saglabājot viņu saikni ar Latviju, tās valodu un kultūru. ELA ir arī devusi būtisku ieguldījumu diasporas pilsoniskās līdzdalības veicināšanai, 2017. gada jūlijā organizējot Eiropas Latviešu kongresu.

Informāciju sagatavoja Ieva Reine. Rakstā izmantota Ārlietu ministrijas sagatavota informācija.


ELA kopsapulces dalībnieki pie Latvijas vēstniecības Austrijā, 23/03/2018, foto: Eiropas Latviešu Apvienība.

Jums arī varētu patikt

Komentāri ir slēgti.

Vairāk:Politika