Valdes tribīneVēlēšanas

Zviedrijas Latviešu Apvienības jaunā padome sanāk uz pirmo darba sesiju un ievēl jaunu valdi

zviedrijas latviešu apvienība

Zviedrijas Latviešu Apvienības jaunā padome sanāk uz pirmo darba sesiju un ievēl apvienības jauno valdi

Šī gada 16. un 17. februārī Latvijas vēstniecības telpās Stokholmā notika Zviedrijas Latviešu Apvienības (ZLA) gadskārtējā padomes sēde, kurā uz savu pirmo tikšanos sanāca jaunievēlētā apvienības padome un sabiedriskie darbinieki. Apvienības padomē nākamos trīs gadus darbosies 24 padomes locekļi – 18 ievēlēti un seši nodaļu izvirzīti parstāvji, pa vienam no katras apvienības nodaļas. Padome no sava vidus izraudzījās arī apvienības jauno valdi. Padomes sēdē piedalījās arī Latvijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Aivars Groza un Latvijas vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams.

ZLA padomes sēdi atklāja Latvijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Aivars Groza, kas īsumā iepazīstināja ar savu līdzšinējo darbību un aktuālajām norisēm diasporas atbalsta jomā Latvijā – tostarp diasporas likumu un pieteikšanās iespējām diasporas atbalsta projektiem. Kā prioritārās jomas diasporas atbalstam šogad speciālo uzdevumu vēstnieks minēja bērnu un jauniešu latviskās izglītības veicināšanu āpus Latvijas un reemigrāciju. Vēstnieks bija parūpējies arī par gardu ciemakukuli no Latvijas – prāvu iecienītās Lāču rupjmaizes klaipu. 

Sēdes turpinājumā klātesošos uzrunāja Latvijas vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams, kurš atzinīgi novērtēja līdzšinējo sadarbību ar kopienu, īpaši uzsverot Latvijas simtgades pasākumu daudzpusīgo un sekmīgo īstenošanā Zviedrijā. Vēstnieks iepazīstināja arī ar 2019. gadā plānotajiem pasākumiem, tostarp Latvijas ārlietu dienesta 100 gadu jubileju, Baltijas Ceļa 30 gadu atceres dienu un citiem nozīmīgiem notikumiem. 

Sestdien apvienības padome iepazinās ar tās nodaļu un centrālās valdes pārskata gadā paveikto, kā arī ievēlēja apvienības jauno valdi, kurā turpmāk darbosies: 

• Daina Millers – Dalsjö – valdes priekšsēde, kas amatā nomainīs līdzšinējo valdes priekšsēdi Juri Rozīti;
• Justīne Krēsliņa – valdes priekšsēdes biedre;
• Elīna Priede – valdes sekretāre;
• Dace Kaļķe – kasiere;
• Guntis Urtāns – biedrzinis;
• Iveta Lāce – valdes locekle;
• Janis Mankops – valdes loceklis;
• Aira Miķelsone – valdes locekļa atvietotāja, komunikācijas jautājumi.

ZLA jaunā padome pateicās par nesavtīgo un labo brīvprātīgo darbu līdzšinējai padomei un iepriekšējai valdei. Diena noslēdzās ar neformālām pārrunām saviesīgā gaisotnē.

Savukārt svētdien padomes dalībnieki pulcējās vienas dienas seminārā, kas tika veltīts domu apmaiņai par savstarpējās sadarbības veicināšanu, apvienības un tās nodaļu nākotnes darbību, snaudošo nodaļu atjaunošanas iespējām Ziemeļzviedrijā un Viduszviedrijā (Ērebrū, Norčēpingā vai Vesterosā), kā arī citiem administratīviem un komunikācijas jautājumiem. 

Svētdienas seminārā tika lemts par jaunu darba grupu izveidi – Izglītības darba grupu darbam ar bērnu un jauniešu latviskās izglītības un latviešu valodas apmācības jautājumiem visā Zviedrijā, kā arī Statūtu un ētikas darba grupas tapšanu labas pārvaldības principu nostiprināšanai un statūtu grozījumu veikšanas atbalstam, ja tādi nākotnē būtu nepieciešami. Jaunās darba grupas darbosies līdzās jau esošajām – Arhīvu darba grupai, Politiskajai darba grupai un Komunikācijas darba grupai un paredz padomes aktīvāku iesaisti apvienības darbā starplaikā starp ikgadējām padomes darba sesijām.

Informāciju sagatavoja:
Aira Miķelsone
Zviedrijas Latviešu Apvienības (ZLA)
Komunikāciju darba grupas pārstāve
www.ZLA.se , [email protected] ,

https://www.facebook.com/latviesi.zviedrija/

Zviedrijas Latviešu Apvienības padomes sēdi atklāja speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Aivars Groza un Latvijas vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams. 
Foto: Jānis Mankops, Latvijas vēstniecība Zviedrijā,

2019-02-16.

Ar drošu aizmuguri – apvienības jaunā valde kopā ar vēstniekiem Aivaru Grozu un Marģeru Kramu (2. rindā no kreisās)

1. rindā no kreisās – Aira Miķelsone, Dace Kaļķe, Guntis Urtāns, Iveta Lāce, valdes priekšsēde Daina Millers-Dālšē, Justīne Krēsliņa, Jānis Mankops un Elīna Priede. 

Foto: Latvijas vēstniecība Zviedrijā, 2019-02-16

Zviedrijas Latviešu Apvienības padomes sēde un seminārs šogad pulcēja kuplu dalībnieku skaitu no dažādām Zviedrijas malām: no Gēteborgas, Lūleo, Malmes, Stokholmas un Upsalas.

Foto: Latvijas vēstniecība Zviedrijā, 2019-02-17.

Jums arī varētu patikt

Komentāri ir slēgti.