Dažādi

Kandidē Zviedrijas latviešu apvienības padomei!

Zviedrijas latviešu apvienības biedr – Tev ir iespēja kandidēt Zviedrijas latviešu apvienības Padomē! Aicinām Tevi kandidēt un būt daļai no organizācijas, kas palīdz uzturēt latviešu kultūru, valodu un savstarpējos kontaktus! ZLA Padome ir jumtorganizācija septiņām ZLA nodaļām. Padomes locekļi tiek ievēlēti uz 3 gadiem, seko ZLA centrālās valdes darbam un piedalās darba grupās. Darbs ir neatalgots un brīvprātīgs ieguldījums mūsu latviešu sabiedrības uzturēšanai Zviedrijā. ZLA statūti (zla.se/statuti) nosaka organizācijas darbību un atbildību. Kā Zviedrijas valsts daļēji finansiēta organizācija (Letternas Riksförbund i Sverige) ZLA ievēro Zviedrijas valsts aģentūras MUCF prasības (MUCF.se) sabiedriskajām organizācijām.

ZLA Padome sastāv no 18 ievēlētām personām un + pa vienam pārstāvim no katras nodaļas. Padomes sēde – pilnsapulce notiek vienu reizi gadā, parasti februārī vai martā.

Zviedrijas latviešu apvienības Padomes vēlēšanas notiek 2021.gada novembrī.  Tu vari līdzdarboties kādā no mūsu sešām darba grupām: Izglītības, Komunikācijas, Politikas, Labas pārvaldības un prakses, Arhīva vai Statūtu darba grupā.

Kandidēt var tie, kas ir samaksājuši ZLA gada biedru maksu kādā no ZLA 7 nodaļām par iepriekšējo (2020.) gadu. Pieteikšanās ir līdz 2021.gada 31.augustam. Kandidējot vēlēšanām, iesniedzama fotogrāfija, īss apraksts par sevi un ko tu gribētu ZLA padomes darbā paveikt, vai kurā darba grupā tu vēlētos darboties. Ievēlētās padomes sastāvs un no padomes vidus izraudzītā valde darbosies no 2022.gada sākuma līdz 2024.gada beigām.

Vēlēšanas notiks 2021.gada rudenī un balsot varēs visi ZLA nodaļu biedri, tai skaitā bērni no septiņu gadu vecuma. Pieteikumu un papildus jautājumus aicinām sūtīt uz e pastu:

[email protected]

ZLA Vēlēšanu komisija:

Austra Krēsliņa, Gints Dravnieks, Kristīne Jurēvica

Jums arī varētu patikt

Komentāri ir slēgti.

Vairāk:Dažādi