Dažādi

LAOZ balvas latviešu literatūrā un Latvijas vēsturē

Latviešu Akadēmiskā Organizācija Zviedrijā (LAOZ, dibināta 1949.g.)
izsludina vairākas balvas latviešu literatūrā un Latvijas vēsturē
200 – 500 € apmērā Latvijas un Zviedrijas augstskolu studentēm un
studentiem:
1) Veronikas Strēlertes piemiņas balvas latviešu literatūrā,
2) Balvas Latvijas vēsturē
Apbalvoti tiek bakalaura un maģistra darbi minētajos priekšmetos, kas
pabeigti un aizstavēti pēdējā akadēmiskā gada laikā, t.i. no 2020. gada
1. jūlijam līdz 2021. gada 30. jūnijam. LAOZ vēlas atbalstīt jaunos talantus,
tādēļ balvu iesniedzēju vecums pieteikumu iesniegšanas pēdējā dienā, 2021.
g. 30. jūnijā, nedrīkst pārsniegt 35 gadus.
Pieteikumi uz balvām sūtāmi LAOZ valdes loceklei Kristinei Dannenbergai
(e-pasts [email protected]) līdz 2021. g. 30. jūnijam.
Pieteikumam jāpievieno divi PDF faili ar sekojošu informāciju:
1. Biogrāfija Curriculum Vitae, obligāti uzrādot vārdu, uzvārdu, personas
kodu, pasta adresi un e-pasta adresi,
kā arī bakalaura vai maģistra darba kopsavilkums vienas lappuses
apmērā (fails ar nosaukumu Uzvārds_CV_kopsavilkums.pdf)
2. Pilnīgs bakalaura vai maģistra darbs PDF formātā, kas iesūtams kā viens
fails (< 5 MB) ar nosaukumu Uzvārds_darbs.pdf.
Darbi, kas ir lielāki par 5 MB, tehnisku iemeslu dēļ netiek pieņemti.
Nepilnīgi vai augšminētajām prasībām neatbilstoši pieteikumi netiks
izskatīti.
Lēmums par balvas piešķiršanu tiks paziņots ne vēlāk par 2021. gada
30. septembri.
LAOZ valdes vārdā,
Kristīne Dannenberga
Stokholmā, 2021. g. 31 maijā.

Jums arī varētu patikt

Komentāri ir slēgti.

Vairāk:Dažādi