Dažādi

Piesakies Zviedrijas latviešu apvienības vēlēšanām ZLA padomē līdz 30.septembrim!

Cienījamie Zviedrijas latviešu apvienības biedri!

Ir iespēja pieteikties un darboties Zviedrijas latviešu apvienības – ZLA padomē!

Vai vēlies būt daļa no organizācijas, kas palīdz uzturēt un veidot Zviedrijas latviešu kultūru un valodu, savstarpējos kontaktus?  ZLA padome ir jumtorganizācija septiņām ZLA nodaļām. Padomes locekļi tiek ievēleti uz trim gadiem, seko ZLA centrālās valdes darbam un piedalās ZLA darba grupās. Darbs ir neatalgots, brīvprātīgs ieguldījums mūsu sabiedrības uzturēšanai. ZLA Statūti (ZLA.se/Statuti) nosaka darbību un atbildību. Kā sena Zviedrijas valsts ieredzēta un daļēji finansēta organizācija (Letternas Riksförbund i Sverige), ZLA seko valsts aģenturas MUCF prasībām (MUCF.se). ZLA Padome sastāv no 18 ievēlētām personām un vienu pārstāvi no katras nodaļas. Padomes sēde -pilnsapulce – notiek reizi gadā, februārī vai martā. Ievēlētās padomes sastāvs un no padomes vidus izraudzītā valde darbosies no 2022. gada sākuma līdz 2024.gada beigām.

Piesaki savu kandidatūru ZLA padomei!

Tu vari līdzdarboties kādā no mūsu sešām darba grupām:

  • Izglītības darba grupas pārziņā ir latviskās izglītības jautājumi Zviedrijā dažādos apmācības līmeņos – mājas valodas apmācībā, latviešu valodas apguvē augstskolas līmenī, Stokholmas latviešu skolas un pieaugušo latviešu valodas apmācībā.
  • Komunikācijas darba grupas pārziņā ir uzturēt un attīstīt ZLA iekšējo un ārējo komunikāciju, sagatavojot informāciju par svarīgām norisēm ZLA un tās nodaļās.
  • Politiskā darba grupa strādā pie demokrātijas un pilsoniskās apziņas veicināšanas, bez politiskām saistībām.
  • Labas pārvaldības un prakses darba grupa seko, lai ZLA tiktu ievēroti labas pārvaldības principi, iesakot labākus prakses piemērus.
  • Arhīva darba grupa nodarbojas ar dokumentārā mantojuma pārvaldību.
  • Statūtu darba grupa seko, lai pieņemtie lēmumi ZLA ir saskaņā ar ZLA statūtiem.

Kandidēt var tie, kas ir samaksājuši ZLA gada biedru maksu kādā no ZLA 7 nodaļām par iepriekšējo (2020.) gadu. Pieteikšanās ir līdz 2021.gada 30. septembrim. Ja vēlies kandidēt vēlēšanām, lūdzu iesniedz:

  • savu fotogrāfiju
  • īsu aprakstu par sevi (maks. 500 zīmes)
  • Īsu aprakstu par to, ko tu kā ZLA padomes loceklis gribētu paveikt (maks. 500 zīmes)
  • kurā darba grupā vēlies darboties.

Vēlēšanas notiks 2021.gada novembrī un balsot varēs visi ZLA nodaļu biedri, tai skaitā bērni no septiņu gadu vecuma.

Pieteikumu un papildus jautājumus aicinām rakstīt, sūtot e-pastu [email protected]

Jums arī varētu patikt

Komentāri ir slēgti.

Vairāk:Dažādi