Izglītība

Pirmais Izglītības darba grupas seminārs Stokholmā

7.martā Stokholmā notika pirmais ZLA Izglītības darba grupas un Stokholmas latviešu skolas kopīgi rīkotais seminārs.

Semināra viese un referente bija Iveta Grīnberga, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte, kura piedāvāja gan teorētisku ieskatu valodu apguvē saskaņā ar pētījumiem, gan arī dalījās ar  praktiskiem piemēriem lasītprasmju attīstīšanai, pamatojoties uz ilggadējo praksi, strādājot gan Amerikas universitātēs, gan Amerikas latviešu bērnu vasaras nometnēs.

Otrā semināra daļa tikai atvēlēta pieredzes apmaiņai. Praktizējošie latviešu valodas skolotāji Maija Janusa, Agnese Blaubārde, Gunta Eneroth un Ilze Jundze-Lundegran iepazīstināja ar praktiskās apmācības piemēriem.

Kopumā seminārā piedalījās 22 dalībnieki, gan Stokholmas latviešu skolas skolotāji, pašvaldībās strādājošie latviešu valodas skolotāji, kā arī divas interesentes no Ērebrū. Viena no viņām – Sanita Grīnberga, kura šobrīd vada grāmatu pēcpusdienas bibliotēkā latviešu bērniem, ir iecerējusi atvērt latviešu bērnu skoliņu arī Ērebrū.

Doma par Izglītības semināru izskanēja pagājšgad ZLA Padomes sēdē. Izglītības grupas vadītāja Ilze Jundze Lundegran,  kura arī ir ZLA Padomes locekle: saka “Latviskā izglītība ir viena no ZLA prioritātēm. Zviedrijā bērni un jaunieši apgūst  latviešu valodu gan Stokholmas latviešu skolā, gan kopā ar dzimtās valodas skolotājiem, gan latviešu grāmatu pēcpusdienas bibliotēkās, gan online režīmā. Nonācām pie secinājuma, ka ir nepieciešama sadarbība starp latviešu valodas apguvē iesaistītajām grupām un dalībniekiem. IDG  (Izglītības darba grupa) mērķis ir ne tikai apzināt un veidot sadarbību un tīklošanos starp latviešu valodas pedagogiem Zviedrijā, bet arī būt par saikni starp ZLA, ELA un Latvijas izglītības iestādēm un atbildīgajām institūcijām.” Izaicinājumu latviešu valodas apguvē un saglabāšanā ir daudz. Viens no tiem, ka daži bērni savās ģimenēs apgūst vienlaicīgi 3 un pat 4 valodas, kā tas ir Stokholmas latviešu skolas valdes priekšsēdētājas  Undīnes Uzulēnas ģimenē, kuras 1,5 gadus vecais dēls ir cītīgs latviešu skolā “gājējs”: “Vēlme būtu, ja man kā skolotājai latviešu skolā, neesot pedagogam pēc izglītības, būtu “rokasgrāmata”, kurā es varētu atrast mācību un darba plānus, kas būtu jāapgūst.”

IZM Izglītības ministrijas referente Iveta Grīnberga minēja, ka Latvija  pozitīvi raugās uz atgriezenisko saiti – iespēju saņemt ierosinājumus, idejas un uzklausīt ārpus Latvijas dzīvojošo un strādājošo latviešu valodas skolotāju pieredzi. Pieredze ir kļuvusi aktuāla saistībā ar ģimenēm, kuras ir atgriezušās Latvijā un šo ģimeņu
atvašu apmācība.

Tuvākajos IZD plānos ietilpst latviešu valodas prasmes pārbaude kopā ar Latvijas valsts Izglītības satura centru 18.aprīlī.

Paldies par atbalstu Zviedrijas latviešu apvienība un Stokholmas latviešu skolai!

Gunta Eneroth,

ZLA komunikācijas grupas vadītāja un IDG dalībniece

Foto: Agnese Blaubārde un Gunta Enerot

Jums arī varētu patikt

Komentāri ir slēgti.