Izglītība

Zviedrijas latviešu apvienības Izglītības darba grupa un Stokholmas latviešu skola aicina pievienoties!

zviedrijas latviešu apvienība

Kopš pagājušā gada decembra Zviedrijas latviešu apvienības paspārnē ir izveidota Izglītības darba grupa. Šobrīd Zviedrijā dzimtās valodas apguve ir pieejama dažādos veidos – daudzās pašvaldībās tiek piedāvāta dzimtās valodas apguve kopā ar dzimtās valodas skolotāju, Stokholmā darbojas Stokholmas latviešu skola, pirms pulcēšanās aizlieguma brīvprātīgie pedagogi pulcināja latviešu bērnus uz pasaku lasījumiem bibliotēkās, ir pieejama arī latviešu valodas apguve Online režīmā. Kā stāsta Izglītības darba grupas vadītāja Ilze Jundze Lundegran: “Izglītības darba grupa vēlas apvienot un būt par saikni starp latviešu valodas apguves piedāvātājiem un interesentiem Zviedrijā, kā arī starp ZLA, Latvijas izglītības iestādēm un Eiropas latviešu apvienību. Mēs aicinām atsaukties visus, kuri Zviedrijā vada latviešu valodas nodarbības: dzimtās (latviešu) valodas skolotājus pašvaldībās, iniciatīvu grupas, kā arī vecākus, kuri ir ieinteresēti, lai viņu bērni apgūtu latviešu valodu! Izveidojot kopēju datu bāzi, mēs varēsim savstarpēji sazināties, apmainīties ar pieredzi, rīkot seminārus, kā arī kopā izstrādāt ar latviešu valodu un izglītību saistītus projektus un citas aktivitātes.” Darba grupa tic, ka digitālo sapulču organizēšanas “rūdījums” mums nākotnē palīdzēs veidot sadarbību un “satikties” neatkarīgi no atrašanās vietas. 

Izglītības darba grupas rīcībā nav kopēju datu, cik Zviedrijā ir latviskās valodas “kopēju” – profesionālo skolotāju, brīvprātīgo labās gribas pedagogu, “online” skolu, kā arī to, kuri apgūst valodu, piemēram, Latviešu valodas aģentūras piedāvātajā Class Flow. 

Kā min Ilze Spīgule-Buijtenweg, latviešu valodas skolotāja un mamma no Dienvidzviedrijas pilsētas Malmes: “Mums būtu nepieciešamas šādas tikšanās, lai varētu kaut vai pajautāt, kā citi pedagogi tiek galā ar kādu konkrētu situāciju vai jautājumu”. Ilze Spīgule Buijtenweg atgādina, ka “Latviešu valodas aģentūra piedāvā latviešu valodas apguves materiālus un jaunumus savā mājas lapā, kā arī Latviešu valodas aģentūras Facebook lapā Diasporas skolotājiem.” Ilze Fridrihsone no Dorotejas, kura pati bija sava bērna latviešu valodas skolotāja, min, ka tā būtu lieliska iespēja kaut vai vienu reizi mēnesī konsultēties ar profesionālu latviešu valodas skolotāju.

Pirmais ZLA Izglītības darba grupas organizētais pasākums ar mērķi apzināt un apvienot šīs jomas interesentus notika 7.martā. Tas bija pieredzes apmaiņas seminārs latviešu valodas skolotājiem sadarbībā ar Stokholmas latviešu skolu, kurā piedalījās vairāk nekā 23 pedagogi no Stokholmas un Ērebrū. Semināra viese un referente bija Iveta Grīnberga, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte, latviešu kā svešvalodas pasniedzēja. Kā nākamais pasākums bija iecerēts kopā ar Valsts valodas satura centru Latvijā rīkot Valsts valodas prasmes pārbaudi interesentiem Zviedrijā, diemžēl slēgto robežu dēļ tas šobrīd tika atcelts. Kā stāsta Ilze Jundze Lundegran: “Šādu eksāmenu pirmo reizi Zviedrijā interesenti kārtoja pagājušajā gadā. Ļoti ceram, ka eksāmenu varēsim piedāvāt kārtot nākamā gada pavasarī. Nākamais uzdevums darba grupas plānos ir pieteikties Bērnu, Jauniešu un vecāku žūrijai 2020. gadā, ko piedāvā Latvijas Nacionālā bibliotēka. Jau vairākus gadus skolām un bibliotēkām, arī diasporā, Latvijas nacionālā bibliotēka izsūta lasīšanai grāmatas dažāda vecuma bērniem un jauniešiem, dodot iespēja piedalīties to vērtēšanā. Pēdējo gadu jaunums ir arī vecāku žūrija. Tā kā grāmatu komplektu skaits izsūtīšanai uz Zviedriju  ir ierobežots, mēs vēlamies, lai grāmatu pasūtīšana notiktu koordinēti un būtu iespēja savstarpēji dalīties ar grāmatām.”

“Mēs, kā Izglītības darba grupa ceram, ka, apkopojot datus par latviešu valodas apguves piedāvājumiem vienā datu bāzē, mēs vismaz daļēji atrisinātu informācijas saņemšanas iespēju vecākiem, kā arī vienkāršotu un atvieglotu Latvijas valsts atbildīgo institūciju un Eiropas latviešu apvienības komunikāciju un sadarbību ar Zviedriju,” turpina Ilze Jundze Lundegran. Kopīgi pieteikšanās atbalstam no Latvijas valsts finansētajiem latviešu valodas apguves projektiem palīdzētu to izlietot maksimāli lietderīgi, tādējādi sniedzot labumu pēc iespējas lielākam skaitam latviešu valodu apgūt gribošajiem.

Stokholmas latviešu skola (SLS), kas ir viena no lielākajām latviešu sestdienas skolām pasaulē, ir veiksmīgs piemērs tam, cik ātri un veiksmīgi var pārkārtot skolas darbību uz attālinātām mācībām. Stokholmas latviešu sestdienas skola, kura Zviedrijā darbojas jau kopš 1953. gada no šī gada marta, darbojas tiešsaistes režīmā, katru sestdienu aicinot skolēnus “sanākt kopā” rīta  kopbrīžos, lai pēc tam dotos uz klasi “pie ekrāna”. Kā stāsta skolas pārzine Agnese Blaubārde: “Jāsaka milzīgs, paldies, mūsu skolotājiem, kuri spēja ātri noreaģēt un pārorientēties uz mācībām tiešsaistē. Tas mums visiem bija kas jauns, bet esam spējuši veiksmīgi ar to tikt galā. Paldies, jāsaka arī visiem mūsu viesiem, kuri pieslēdzās no Latvijas – gan dabas mācības, fizikas, ķīmijas priekšmetu skolotājam Mārtiņam Gulbim gan šefpavāram Mārtiņam Sirmajam, ar kuru kopīgi gatavojām Rupjmaizes kārtojumu, gan mūziķiem Jānim Šipkēvicam, Mārai Upmanei Holšteinei un Silvijai Silavai ar Saules kripatiņas stāstu. Kā arī visiem brīvprātīgajiem, kuri piedāvāja bērniem radošas nodarbības. Mēs aicinām Latvijas un citas Eiropa latviešu skoliņas sestdienās pievienoties skolas rīta kopbrīžiem un piedāvātajām apmācībām tiešsaistē, kā arī tikties ar Stokholmas latviešu skolas bērniem un viņu skolotājiem klātienē, kad tas atkal būs iespējams.”

Izaicinājumu latviešu valodas apguvē un saglabāšanā ārpus Latvijas ir daudz – gan profesionālajiem pedagogiem, gan brīvprātīgajiem labās gribas skolotājiem, gan ģimenēm, kurās aug bērni, vienlaicīgi apgūstot 2, 3 vai pat 4 valodas. Zviedrijas latviešu apvienība un Stokholmas latviešu skola aicina būt vienotiem, lai iedvesmotu, apmainītos ar pieredzi un  palīdzētu viens otram.  

Kontaktiem:

ZLA Izglītības darba grupas vadītāja Ilze Jundze Lundegran, [email protected]

Stokholmas latviešu skolas pārzine Agnese Blaubārde,

Stokholmas latviešu skola[email protected]

https://www.latviesi.com/stokholmas-latviesu-skola/index

https://ej.uz/SLS-Facebookhttps://ej.uz/SLS-Instagram

Stokholmas latviešu skola- šobrīd mācās 90 bērnu, strādā 17 pedagogi, audzēkņiem tiek piedāvātas nodarbības mūzikā un mākslā, kā arī iespēja apgūt dejas soļus

Zviedrijas latviešu apvienībawww.zla.sehttps://www.facebook.com/latviesi.zviedrija/

ZLA Zviedrijas latviešu apvienība šobrīd apvieno 1193 biedrus un tajā ietilpst: Dienvidzviedrijas nodaļa, Gēteborgas nodaļa, Stokholmas latviešu skola, Stokholmas latviešu koris, Stokholmas nodaļa (tajā skaitā Jauniešu klubiņš), Uppsalas latviešu biedrība, Viduszviedrijas nodaļa Ērebrū. Zviedrijas latviešu apvienības sastāvā ietilpst arī Tautas deju kopa “Zibenītis”, no pagājušā gada darbību uzsāka Stokholmas latviešu amatierteātris, darbojas arī Stokholmas latviešu grāmatu klubiņš, kā arī pasākumos visus iepriecina “Stokholmas Spēlmaņi”. 

Jums arī varētu patikt

Komentāri ir slēgti.