Kultūra

Izsludina LAOZ balvas latviešu literatūrā un Latvijas vēsturē

zviedrijas latviešu apvienība

LAOZ balvas latviešu literatūrā un Latvijas vēsturē

Latviešu Akadēmiskā Organizācija Zviedrijā (LAOZ, dibināta 1949.g.) izsludina vairākas balvas latviešu literatūrā un Latvijas vēsturē 200 – 500 € apmērā Latvijas un Zviedrijas augstskolu studentēm un studentiem:

1) Veronikas Strēlertes piemiņas balvas latviešu literatūrā,
2) Balvas Latvijas vēsturē

Apbalvoti tiek bakalaura un maģistra darbi minētajos priekšmetos, kas pabeigti un aizstavēti pēdējā akadēmiskā gada laikā, t.i. no 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 30. jūnijam.

LAOZ vēlas atbalstīt jaunos talantus, tādēļ balvu iesniedzēju vecums pieteikumu iesniegšanas pēdējā dienā, 2019.
g. 30. jūnijā, nedrīkst pārsniegt 35 gadus.

Pieteikumi balvām sūtāmi LAOZ valdes loceklei Kristinei Dannenbergai (e-pasts [email protected]) līdz 2019. g. 30. jūnijam. Pieteikumam jāpievieno divi PDF faili ar sekojošu informāciju:

1. Biogrāfija Curriculum Vitae, obligāti uzrādot vārdu, uzvārdu, personas
kodu, pasta adresi un e-pasta adresi, kā arī bakalaura vai maģistra darba kopsavilkums vienas lappuses apmērā (fails ar nosaukumu Uzvārds_CV_kopsavilkums.pdf)

2. Pilnīgs bakalaura vai maģistra darbs PDF formātā, kas iesūtams kā viens fails (< 5 MB) ar nosaukumu Uzvārds_darbs.pdf.

Darbi, kas ir lielāki par 5 MB, tehnisku iemeslu dēļ netiek pieņemti. Nepilnīgi vai augšminētajām prasībām neatbilstoši pieteikumi netiks izskatīti.

Lēmums par balvas piešķiršanu tiks paziņots ne vēlāk par 2019. gada
30. septembrī.

LAOZ valdes vārdā,
Kristīne Dannenberga
Stokholmā, 2019. g. 28. maijā.

Jums arī varētu patikt

Komentāri ir slēgti.

Vairāk:Kultūra