Zviedrijas latviešu apvienības tiešā darbība notiek tās nodaļās.